Nöropazarlamanın Gücü

Nöropazarlamanın Gücü

Pazarlamada kuvvetler dengesinin müşteri lehine hızla değiştiği bir dönemde sinirsel tanı enstrümanlarının müşteri davranışlarını araştırmada kullanılmaya başlaması önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sayede müşterinin ya bize yalanlar söylediği ya da bizim duymak istediğimizi düşündüğü şeyleri söylediği sonu gelmeyen pahalı araştırma gruplarına hoşçakal denilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bu enstrümanlar, en kararlı deneğin bile kendisinin kritik bilinçaltı güdülerini doğru ifade etmesi ihtimali oldukça düşükken, deneğin kendi verdiği raporlara olan yüksek bağımlılık sorununu ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte, bir araştırmanın müşteri tercihleri ve kararlarının altında yatan duygusal sebepleri bulabilmesi oldukça güçtür. Gerçekten de maruz kaldıkları pazarlama etkilerinin yarattığı önyargı göz önüne alındığında, tüketicilerin tamamının onları neyin belli bir ürüne yönlendirdiğini bilmesi ya da bu ürünü tüketmek için duydukları itici kuvveti objektif olarak tasvir etmesi beklenemez. Çocukların bir ürün hakkında ne düşündüğünü bulmak ve onların ilgisini çekebilmek için en uygun kitle iletişim aracını seçmek ise çok daha zordur.

Nörobilim enstrümanları ise, tam tersine, her türlü duygu, iç gözlem ya da egodan arınmıştır. Nöropazarlamanın gücü, anketler gibi geleneksel pazarlama tekniklerinin keşfedemediği bilinçaltını da açığa çıkarabilmesindedir. Bazı pazarlama uzmanlarına göre, beynin görüntülenmesi nihayetinde ödül ihtimali karşısında bazı hoş duyguların nasıl ateşlenebileceğini dahi gösterir. Başka bir deyişle, bu konuda bazı tartışmalar olmakla birlikte, nöropazarlamanın pazarlamadaki başarısızlıkları azaltması ve başarıları arttırması potansiyeli yüksek görünmektedir. Bu anlamda nöropazarlama alanında yapılacak olan çalışmalar çok önem taşımaktadır.

Gerçekten de son yıllarda bilimsel gelişme, belirli bir bilimsel alandaki çeşitli soruları cevaplamak maksadıyla farklı ve çok disiplinli araştırma yöntemlerinin uygulanmasındaki artış ile karakterize edilmektedir. Özellikle de görünüşte çeşitli bağlamlardaki insan davranışını daha iyi anlamaya yarayan nöro-bilimsel yöntemlerin kullanımındaki patlama ilgi odağını oluşturmaktadır.

Yazar: Dr. Sinem Eyice Başev

2017-07-11T20:11:52+00:00 Temmuz 11th, 2017|Neuroscience|0 Comments

Leave A Comment