POPÜLER NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

POPÜLER NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Günümüzde birçok şirket reklam, promosyon, ambalaj, slogan gibi çok sayıda pazarlama aktivitesine yıllık 300 milyar dolardan fazla bütçe ayırmaktadır. Ancak bu aktivitelerin ne kadarının istenilen amaca ulaştığını tahmin edebilmek oldukça güçtür. Tüketici davranışını anlamayı ve algı oluşumunu çözümlemeyi hedef almış olan nöropazarlama teknikleri günümüzde bazı pazarlama araştırmalarında daha yaygın kullanılarak popülaritesini arttırmıştır. Bu araştırmaların içeriğinden biraz bahsedecek olursak,

1) Reklam araştırmaları: Bu araştırmada, reklamların tüketicilerin bilinçaltında nasıl etki yarattığı, hangi görsellerin ya da mesajların duygusal tepkimelere yol açtığı gibi konular nöropazarlama teknikleri ile anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlara göre şirketler reklam optimizasyonlarını yaparak, reklamın mesajı, müziği, ünlü kullanımı gibi faktörleri belirler ve reklam kampanyaları oluştururlar.

2) Tüketici Deneyimi Araştırmaları: Deneyim pazarlamasının öneminin büyük olduğu günümüz tüketim anlayışında ürün deneyimi sonucunda duyusal etkenlik yani görüntü, ses, tat, koku ve dokuların oluşturduğu imgeler araştırılarak, ürünün yarattığı etkiler belirlenmeye çalışılmaktadır. Alışveriş ya da satın alma deneyimi araştırmalarında ise, tüketicilerin mağazalarda en çok nelere dikkat ettiği, hangi yürüme rotasını izlediği, mağaza içi atmosferin onu nasıl etkilediği, raf sistemlerinin nasıl konumlandırılacağı, hangi sıklıkla ürünleri satın alma eğiliminde bulunduğu gibi çok sayıda faktör anlaşılmaya çalışılmaktadır. Kullanıcı deneyimi araştırmaları ise, satın alımlardan sonra tüketicilerin ürünleri kullanırken neler hissettiği, tekrar satın alma eğilimde olup olmayacağı, marka bağlılığının oluşup oluşmadığı ya da ürünle ilgili risklerin ne kadarını üstleneceği gibi konuların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

3) Yeni Medya Araştırmaları: Son zamanların olmazsa olmazı olarak adlandırdığımız sosyal medya araçlarının tüketiciler üzerindeki etkilerinin belirlenmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda şirketlerin web sayfalarının tasarımında, etiketler, bannerlar, başlıklar ve metinlerin nasıl olması gerektiği gibi faktörlerin belirlenmesinde, tüketicilerin özellikle göz hareketleri izlenerek yapılan araştırmalardır.

4) Ambalaj, Logo ve Amblem Araştırmaları: Markaların belki de en çok sıkıntı çektiği ama konumlandırma adına en önemli değeri haline gelmiş olan logo, amblem ya da simgelerin tüketicilerde neleri çağrıştırdığı, onlara nasıl etki ettiği belirlenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte, ürünün hem koruyucu olarak hem de albenisi arttıran ambalaj tasarımının doğru anlaşılabilmesi de şirketler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

5) Kamuoyu Algı Araştırmaları: Pazarlama bileşenlerinden biri olan halkla ilişkiler kampanyalarının nasıl yürütüleceği, marka imajının tüketicilerin bilinçaltlarında nasıl bir izlenim bırakacağı, çeşitli kamu spotlarının ya da sosyal sorumluluk kampanyalarının algı haritalarının oluşturulmasını içeren çalışmalardır.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ

2017-06-23T14:36:26+00:00 Haziran 23rd, 2017|Neuroscience|1 Comment

One Comment

  1. Emre Kalyon 30/06/2017 at 18:58 - Reply

    Söz konusu araştırmanın içeriğindeki beş madde de ayrı ayrı önem arz etmektedir.Ülkemizi ön plana alıp düşünürsek önem verilmeyen içerik Tüketici Deneyi Araştırmaları diye düşünüyorum.
    Başarılarınızın Devamı Dileğiyle
    Saygılar

Leave A Comment