Kurumsal Hizmetler

Kurumsal Hizmetler 2017-10-06T22:23:05+00:00

Bütün öngörülere rağmen müşteriler neredeyse tüm satın alma kararlarını mantıksal olarak değil duygusal olarak verirler.

Leslie Hart, Gazeteci New York

 

Nöropazarlama nedir?

Nöropazarlama, satın alma kararlarını yönlendiren bilinçaltındaki düşünceleri, duyguları ve arzuları ortaya çıkarmak için beyin tarama yöntemlerini kullanan nörolojik bilim ile tüketici davranışı çalışmasına köprü oluşturan bir alandır.

2002 yılından itibaren reklamcılık ve pazarlama profesyonelleri arasında hızlıca güvenilirlik ve kabul kazanmıştır. Bunun nedeni, reklam ve pazarlama yatırımlarının etkinliğini test etmek ve tahmin etmek için kullanılan geleneksel yöntemlerin genel olarak başarısız olmasıdır. Gerçekten de Nöropazarlama, zihinleri doğrudan araştırmak için en yeni yöntemleri sunmaktadır.

Nöropazarlamanın Kullanım Alanları

Genel olarak, nöropazarlamanın şirketlere yardımcı olabileceği 4 alan vardır:

Reklamların Etkisinin Ölçülmesi

Reklam ile yaratılmak istenen duygu, örneğin heyecan, tutku, düşmanlık, mizah, ilgi, vs. beynin bu kavramların işlendiği bölgesi ile eşleştirilebilmektedir. Bu anlamda eğer beynin seçilen bölgesi reklam dürtüsü karşısında tepkisiz kalır ise söz konusu reklamın bu kritik ölçümden geçemediği açıkça ortaya çıkmaktadır. Tam tersine, eğer verilen dürtü belirlenen bölgede ölçülebilir organik bir değişime neden oluyor ise başarılı bir eşleştirme yapılabilmiş anlamına gelmektedir. Bu yöntem reklamcıların mesajlarını doğru ve istenildiği şekilde iletmelerine yardımcı olmakta ve reklamların etkinliğini artırmaktadır.

Ürün Çekiciliğinin Ölçülmesi

Ürün tasarımcıları genellikle bilinçli olarak yaratılmış tüketici tercihlerini kullanarak hedef kitlelerine en iyi şekilde hitap edecek ürünü tasarlamaya çalışırlar. Bu tip durumlarda tüketiciler genelde normatif beklentilerin ve sosyal etkilerin tesiri altında olurlar. Bununla birlikte, tüketiciler, iç gözleme dayalı geleneksel tekniklerin ötesinde birçok bilinçdışı davranışlar sergilerler. Ancak, beyin görüntüleme aygıtları kullanılarak orijinal, önyargısız ve içsel tepkilerin alınabilme ihtimali daha yüksektir. Neuro analizler bu noktada devreye girerek doğru ürünlerin müşterilere sunulması sağlamaktadırlar.

Logo/Marka Seçimi

Müşterilere bir markanın logosu gösterildiğinde, beynin orta prefrontal korteksinde bulunan aşırı oksijenli kanda yüksek miktarda artış görülmektedir. Aşırı oksijenli kan, oksijeni azaltılmış kana göre farklı manyetik özelliklere sahiptir. Neuromarketing izleme ve test etme görüntülerinin arasındaki farklılıklar görüntüyü yorumlayan kişilere marka logosunu görmek ile beynin etkilenen bölgesindeki hareketlenme hakkında tahminlerde bulunma imkânı sunar. Bu durumda, beynin orta prefrontal korteksi markayı görme sırasında hareketlenmiştir ki bu da kişisellik olduğunu gösterir. Görünen odur ki, beyin marka ya da logoyu gördüğünde bunun kişisel ilgisi ya da önemi olup olmadığını değerlendirir. Beyindeki hareketlenme ne kadar yüksek ise o kadar fazla kişisellik vardır demektir. Kişiselleşmenin yaşanmadığı logo veya markalar için çalışmalar yapılarak markanın etkinliği artırılabilecektir.

 Pazarlamada Kitle İletişim Araçlarının Seçimi

Nöro analizler sonucunda tüketicilerin markalar ve kitle iletişim araçları ve bunların belirli türleri ile olan duygusal ve kültürel bağlantılarını keşfetmek mümkündür. Böylece en etkin kitle iletişim aracı seçilerek müşteriler ile en etkin şekilde iletişime geçmek mümkün olmaktadır.

Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Biz, aşağıdaki alanlarda ihtiyacı olan kurumsal yapılara Nöropazarlama analizi ve raporları sunmaktayız:

Her tür reklam kampanyasının ve aracının (TV, Radyo, Gazete, Broşürler, Google Reklamları) etkinliğini ölçme ve bulgulara dayalı çözümler sunmak

Şirketin internet sitesinin ve sosyal medya sayfalarının etkinliğini ölçme ve bulgulara dayalı çözümler sunmak

Logo ve marka performansını ölçme ve bulgulara dayalı çözümler sunmak

Mağaza düzenini ve tasarımını iyileştirmek için “alışveriş pazarlaması” analizleri sağlamak

Şirketiniz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik olarak müşterilerinizin algılarını analiz etme ve bulgulara dayalı çözümler sunmak

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını analiz etme (tekliflerinize dayalıdır) ve şirketinizin, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler ve hizmetler sunması için çözümler sunmak

Kendi çalışmalarınızı yapabilmeniz için Nöropazarlama alanında çalışanlarınızın eğitimini sağlamak

Nöropazarlama ihtiyaçlarınızı desteklemek – Araç ve makinelerin kiralanması, telefon desteği, e-posta desteği, raporlama desteği  sunmak