Yönetim Biliminde Multidisipliner Bir Alan Nörobilim

Yönetim Biliminde Multidisipliner Bir Alan Nörobilim

Yönetim ve Örgüt Biliminin (Management and Organisation) içinde yer alan örgütsel davranış (organisational behaviour) kurumların örgüt kültürlerinin oluşmasında belirleyici bir parametredir. Örgütsel davranışın çalışma ve araştırma alanı; örgüt içindeki bireylerin gruplarla ve diğer örgüt çalışanlarıyla etkileşimini ve davranışsal etkilerini araştırmaktır. Örgütsel davranış çalışmalarında temel amaç; örgüt içindeki grupların iç ve dış çevre içerisinde ve örgütün kendi kültürü çerçevesinde bir bütün olarak değerlendirilmesidir. Bu durum ister istemez yönetim biliminin bu alt dalı için diğer disiplinlerin içine dahil olacağı bir durum oluşturur ki bunun en önemli ayağı psikolojidir.

Psikoloji, gerek sosyal psikolojinin grup-birey üzerindeki araştırmaları ve bu alanda ortaya koyduğu verilerle gerekse bireyin kendi kişisel özellikleriyle dahil olduğu örgütsel çevreyi nasıl dönüştürdüğü ve nasıl bir arada örgütsel bir kültür yaratmaları hakkındaki ölçme değerlendirme yöntemleriyle yönetim bilimine önemli destek sunar. Bunun yanı sıra, sosyolojinin grup-grup ve grup-toplum üzerine bakışı ve sosyometrik çalışmaları yönetimsel açıdan örgütlerin yapısını, kültürünü ve davranışlarını anlamamız için bize gereken alt yapıyı sağlamaktadır. Yeni nörobilim teknikleri örgüt içi çalışan davranışlarını anlamada, koçluk ve hizmet içi eğitim gibi yatırımların geri dönüşleri hakkında bize oldukça önemli fikirler vermektedir. Bu anlamda yapılan yatırımların geri dönüşümlerinin nasıl anlaşılacağı gibi halihazırda var olan yönetim sorularına da cevap olabilmektedir. Volvo, British Telecom gibi büyük firmalar nörobilim tekniklerinden yararlanarak çalışanlarına vermiş oldukları eğitimlerin sonuçlarını bilimsel yollar ile tespit eden firmalara örnektir.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Seray TOKSÖZ

2017-07-19T15:04:34+00:00 Temmuz 19th, 2017|Neuroscience|0 Comments

Leave A Comment