İnsan Kaynakları Yönetiminde Nörobilim Araştırmaları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Nörobilim Araştırmaları

Nörobilim temelli araştırmaların sadece pazarlama üzerine olmadığı, ekonomi, insan kaynakları ve benzeri konularda da kullanım alanı olan multidisipliner bir yapısının olduğundan geçmiş blog yazılarımızda bahsetmiştik. Son zamanlarda nörobilim temelli araştırmalar insan kaynakları alanında da pazarlamada olduğu kadar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Nörobilimde kullanılan araştırma teknikleri bize müşterilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oldukları gibi çalışanlarımızı da daha iyi anlamamıza yardımcı olabilmektedir. Özellikle çalışan memnuniyeti ölçümü anketlerinde ve/veya 360 derece performans değerlendirme yönteminde çalışanların gerçek duygularını saklama eğilimleri oldukça fazladır. Bu durumun en önemli nedeni çalışanların yönetimin istemediği türde bir cevap vermeleri karşısında işlerini kaybedebileceklerini düşünmeleridir. Gerçekten de bu tür anket ve uygulamalar birçok çalışan tarafından kendilerini işten atmak için yönetim tarafından uygulanan bir oyun olarak algılanmaktadır. Örneğin işyerinde havalandırmadan veya gürültüden rahatsız olan bir çalışan işini kaybetme dürtüsüyle memnuniyet anketlerinde bu durumlardan şikayetçi olmayabilmektedir. Yine 360 derece performans değerlendirme yönteminde bir çalışan yöneticisinden memnun olmasa bile memnunmuş gibi değerlendirme yapabilmektedir. İşin enteresan yani ise çalışanların vermiş oldukları cevaplar gizli tutulacaktır denilse dahi çalışan davranışları değişmemektedir. Bu durumda söylemler iş güvencesi dürtüsünün önüne geçememektedir. Özellikle bizim gibi işsizliğin yüksek olduğu ülkelerde bu durum çok daha fazla kendini göstermekte ve bu nedenle yapılan anketler doğruları yansıtamamakta ve bu durumdan ötürü firmalar kendilerini yeterince düzeltip geliştirememektedir. Ancak tıpkı müşteri anketlerinin eksikliklerini kapattığı gibi nörobilim temelli araştırmalar bizlere çalışanlarında gerçek düşüncelerini tespit etmekte yardımcı olmakta ve böylece örneğin çalışan motivasyonunu veya tatminini etkileyen faktörler sağlıklı bir şekilde belirlenebilmektedir.

Yazar: Dr. (Can) Fatih Ölçekciler

2017-07-24T12:44:56+00:00 Temmuz 24th, 2017|Neuroscience|0 Comments

Leave A Comment