Uluslararası Danışma Kurulu / International Advisory Board (IAB)

Uluslararası Danışma Kurulu / International Advisory Board (IAB) 2017-03-22T14:41:42+00:00

Neuroscience Ltd., Uluslararası Danışma Kurulu’ndan (IAB) harici rehberlik ve destek almaktadır. IAB; uluslararası akademisyenlerden, şirket yöneticilerinden ve kamu kurumlarının karar vericilerinden oluşmaktadır.

IAB üyelerimizin deneyimleri ve uzmanlıkları, uluslararası amaçlarımızı, özel sektör ve kamu sektörü ile olan bağlantımızı ve öğrencilere ve profesyonellere, ilham verici ve dünya standartlarında bir öğrenme deneyimi sunma arzumuzu yansıtmaktadır.

IAB üyeleri; endüstri sektörleri, uluslararası piyasalar ve işlevsel disiplinler anlamında oldukça önemli bir deneyime sahiptirler. Kurul üyeleri, Neuroscience Fakültesi’nin projelerini ve girişimlerini desteklemek için gönüllü olarak vakit ayırmaktadır.

IAB’nin rolü

  • Kurul toplantıları ve yeni girişimlere katılım yoluyla bağımsız harici danışmanlık sağlamak.
  • Uluslararası düzeyde kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak.
  • Akademik kadromuzla doğrudan temas da dahil olmak üzere uygulayıcıların araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye katkılarını artırmaya yardımcı olmak.
  • Yeni fikirler ve gelişim metotları üretmek
  • Kurumsal değişim süreçlerine ve sürekli öğrenmeye destek olmak

Kurul, yılda dört kez yüz yüze ve gerektiğinde de telekonferans yoluyla toplanmaktadır. Danışma kurulu üyeleri, e-posta aracılığıyla Neuroscience etkinliklerinden haberdar edilmektedirler.