Nörobilimin İnterdisipliner Yapısı

Nörobilimin İnterdisipliner Yapısı

Nörobilim, sinir siteminin davranış ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak değerlendirilebilecek Nörobilim günümüzde tıp, biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, fizik, psikoloji, pazarlama ve benzeri birçok bilim alanlarıyla bir arada çalışabilen interdisipliner bir kimlik kazanmıştır. Merkezi ve peroferal sinir sistemi, beyin, nöron, elektriksel potansiyeller, sinaptil bağlantılar, nörotransmiterler, nöral ağlar, sinir sistemi gelişimi, duygusal sistemler, motor kontrol, öğrenme, hafıza, dil, kognisyon gibi konular Nörobilimin ilgilendiği konulardan bazılarıdır. Birçok alanı ilgilendiren konulara ve olgulara net çözümlemeler getirebilmesi nedeniyle ülkemizde ve dünyada en heyecan verici bilim dallarının başında gelmektedir.

Nörobilimsel yöntemlerin kullanımındaki artış, nörolojik bilimi diğer bilim dalları, sanat dalları veya beşeri bilimler ile birleştirmeyi ifade eden “nöro-kültür” teriminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu fenomene nöro-felsefe (ya da nöro-teoloji) örnek olarak verilebilir. Tallis tüm insan fenomenini beyin faaliyetleri ile açıklamaya çalışan ve beyin taramasını hemen hemen tüm çalışma alanlarına gözü kapalı şekilde sokma çabasını “nöromani” terimi ile ifade etmiştir.

Tallis ve diğer beyin taramasının farklı çalışma alanlarına sokulma çabasını eleştiren diğerleri, insan hayatının tüm karmaşıklığını beyin faaliyetlerine indirgenmesinin sorgusuz sualsiz kabulüne yönelik güçlü eleştiriler ortaya koymaktadırlar, ancak doğru şekilde uygulandığında beyin taramasının mevcut bilimsel araç, teknik ve çerçevelere eklenecek birçok katkı sunduğunu da inkâr etmemektedirler.

Ekonomi ve işletme disiplinlerinde beyin taraması araştırması ise özel ilgi alanıdır. Aslında iktisatçılar, nöro-ekonominin geliştirilmesi ile beyin taramasının potansiyelini ilk fark eden sosyal bilimcilerdir. Buna göre nöro-ekonomi, iktisat, biyoloji, psikoloji, davranışsal iktisat, evrimci iktisat gibi pek çok bilimi bir araya getirerek iktisadi kararlar alan insan davranışlarını araştıran ve bu davranışların hangi koşullarda ve nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan yeni bir bilim olarak değerlendirilmektedir. İlk nöro-ekonomik makalelerin yayımından kısa süre sonra, pazarlama akademisyenleri sosyal bilimlerdeki klasik niteleyici ve niceleyici yöntem yelpazesinin yanında nörobilimsel yöntemlerin yeni bir araştırma yaklaşımı olarak potansiyelini keşfetmişlerdir.

Yazar: Dr. (Can) Fatih Ölçekciler

2017-07-10T17:40:48+00:00 Temmuz 10th, 2017|Neuroscience|0 Comments

Leave A Comment