İNOVASYON, STRATEJİ VE NÖROPAZARLAMA

İNOVASYON, STRATEJİ VE NÖROPAZARLAMA

Strateji, yönetim bilimi anlamında bir örgütün, dış çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve işletme tarafından sayıca fazla rakiplerine üstünlük kurmak ve farlılık sağlamak adına kaynaklarının bu yönde kullanılması olarak açıklanabilir.

Günümüzde rekabetin artmasıyla birlikte tüm firmalar yeni stratejiler belirleme ve uygulama yöntemleri geliştirme çabasına girmişlerdir. Böylelikle hem diğer firmalarla rekabet gücü elde etmekte hem de rakiplerine üstünlük kurmak suretiyle piyasadaki varlıklarını sürdürme fırsatı yakalamaktadırlar. Stratejik yönetimle kastedilen ise bir şirketin ilerleyen zamanlarda ne yöne gideceği ve belirlenen hedefe ne şekilde ulaşabileceğidir. Bununla birlikte örgütsel bakımdan firmanın onu diğerlerinden ayrıştıran nitelikler kazandırılmasıdır.

İnovasyon yönetimini ise bir firmanın iş süreçlerini ve insan ilişkilerini de kapsayacak şekilde genellikle teknolojik bir süreç olarak açıklamak mümkündür. Bundan dolayı bir şirkette inovasyon yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için firmanın teknik kaynakları ve bu kaynakların başarılı bir şekilde yönetilmesi önem kazanmaktadır. Bu unsurların birlikte uyum içinde işleyebilmesi ise firmanın gerek örgütsel gerekse stratejik yeteneği ile ilgilidir.

Nöropazarlama günümüzde firmaları diğer firmalardan ayıran en önemli inovatif yöntemlerden biridir. Bu bağlamda rekabetçiliğin arttırılması anlamında firmaların nöropazarlama çalışmalarına yönelmesi, böylelikle müşterilerini daha iyi anlayarak stratejik avantaj sağlamaları önem taşımaktadır.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Seray TOKSÖZ

2017-09-27T09:28:45+00:00 Eylül 27th, 2017|Neuroscience|0 Comments

Leave A Comment