Blog

Şubat 2018

Eğitim Şart!

2018-02-06T09:31:51+00:00 Şubat 6th, 2018|Genel konular|

Herkes hayatında en az bir kere dalga geçmek amaçlı da olsa “eğitim şart” demiştir. Artık klişe haline gelen ve birçoğumuzun hemen her gün gülerek kullandığı bu kısa cümle aslında özünde günümüzün hayat şartlarını yansıtır hale gelmiştir. Eğitim, karşılıklı konuşabilme, anlayabilme, anlatabilme ve hatta hayal edebilme yetkinliğini etkilemesinin ve geliştirmesinin dışında günümüzde insanlar arası pek dillendirilmese [...]

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi

2018-02-06T08:31:09+00:00 Şubat 6th, 2018|Genel konular|

Finans bir şirketin hayati öneme sahip bölümlerinden biridir. Finans departmanlarının ürettikleri bilgiler hem yöneticiler hem de müşteriler, kamu kuruluşları, yatırımcılar ve benzeri üçüncü şahıslar tarafından birçok sebeple kullanılmaktadır. Örneğin yöneticiler bir yatırımın karlılığını, şirketin yakın zamanlı ve uzun zamanlı borç ödeyebilirliğini, yılsonu karlılığı ve benzeri bilgileri finans departmanının ürettikleri raporlardan elde ederler. Benzer şekilde yatırımcılar [...]

Ocak 2018

Proje Yönetimi

2018-01-30T13:06:59+00:00 Ocak 30th, 2018|Genel konular|

Proje yönetimi, bir proje (sınırlı süreli bir dizi faaliyet) boyunca kaynakları (zaman, para, insan, materyal, enerji, alan vb.) en iyi şekilde kullanarak (veya tahsis ederek) hedefleri belirleme ve bu hedeflere ulaşma disiplinidir. Bu, çoğu zaman tek bir proje yöneticisinin uzmanlık alanı ve sorumluluğudur ancak, proje yönetimi bir proje yöneticisinin belli görevleri yerine getirmesinin çok daha [...]

Eylül 2017

İNOVASYON, STRATEJİ VE NÖROPAZARLAMA

2017-09-27T09:28:45+00:00 Eylül 27th, 2017|Neuroscience|

Strateji, yönetim bilimi anlamında bir örgütün, dış çevresiyle ilişkilerini düzenleyen ve işletme tarafından sayıca fazla rakiplerine üstünlük kurmak ve farlılık sağlamak adına kaynaklarının bu yönde kullanılması olarak açıklanabilir. Günümüzde rekabetin artmasıyla birlikte tüm firmalar yeni stratejiler belirleme ve uygulama yöntemleri geliştirme çabasına girmişlerdir. Böylelikle hem diğer firmalarla rekabet gücü elde etmekte hem de rakiplerine üstünlük [...]

Ağustos 2017

NÖROPAZARLAMA VE SUBLİMİNAL ALGI OLGUSU

2017-08-03T21:23:38+00:00 Ağustos 3rd, 2017|Neuroscience|

Çevre, insanlar, nesneler, kokular, sesler, hareketler, tatlar ve renkler gibi dış uyarıcıların gözlemlenmesi ve çok sayıda deneyimin etkisiyle öznel bir yapıyla oluşan her çeşit duyusal etkileşim algıyı oluşturmaktadır. Beş duyu ile algılamanın yanı sıra bir de, kişilerin bilinçli olarak farkına varamadığı ve farkında olmadan etki altında kaldığı bir takım uyarıcıları algılaması, subliminal (bilinçaltı) algısını oluşturmaktadır. [...]

Temmuz 2017

İnsan Kaynakları Yönetiminde Nörobilim Araştırmaları

2017-07-24T12:44:56+00:00 Temmuz 24th, 2017|Neuroscience|

Nörobilim temelli araştırmaların sadece pazarlama üzerine olmadığı, ekonomi, insan kaynakları ve benzeri konularda da kullanım alanı olan multidisipliner bir yapısının olduğundan geçmiş blog yazılarımızda bahsetmiştik. Son zamanlarda nörobilim temelli araştırmalar insan kaynakları alanında da pazarlamada olduğu kadar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Nörobilimde kullanılan araştırma teknikleri bize müşterilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oldukları gibi çalışanlarımızı da daha iyi anlamamıza [...]

Yönetim Biliminde Multidisipliner Bir Alan Nörobilim

2017-07-19T15:04:34+00:00 Temmuz 19th, 2017|Neuroscience|

Yönetim ve Örgüt Biliminin (Management and Organisation) içinde yer alan örgütsel davranış (organisational behaviour) kurumların örgüt kültürlerinin oluşmasında belirleyici bir parametredir. Örgütsel davranışın çalışma ve araştırma alanı; örgüt içindeki bireylerin gruplarla ve diğer örgüt çalışanlarıyla etkileşimini ve davranışsal etkilerini araştırmaktır. Örgütsel davranış çalışmalarında temel amaç; örgüt içindeki grupların iç ve dış çevre içerisinde ve örgütün [...]

Nörobilimin İnterdisipliner Yapısı

2017-07-10T17:40:48+00:00 Temmuz 10th, 2017|Neuroscience|

Nörobilim, sinir siteminin davranış ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak değerlendirilebilecek Nörobilim günümüzde tıp, biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, fizik, psikoloji, pazarlama ve benzeri birçok bilim alanlarıyla bir arada çalışabilen interdisipliner bir kimlik kazanmıştır. Merkezi ve peroferal sinir sistemi, beyin, nöron, elektriksel potansiyeller, sinaptil bağlantılar, nörotransmiterler, nöral ağlar, sinir [...]

Haziran 2017

POPÜLER NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

2017-06-23T14:36:26+00:00 Haziran 23rd, 2017|Neuroscience|

Günümüzde birçok şirket reklam, promosyon, ambalaj, slogan gibi çok sayıda pazarlama aktivitesine yıllık 300 milyar dolardan fazla bütçe ayırmaktadır. Ancak bu aktivitelerin ne kadarının istenilen amaca ulaştığını tahmin edebilmek oldukça güçtür. Tüketici davranışını anlamayı ve algı oluşumunu çözümlemeyi hedef almış olan nöropazarlama teknikleri günümüzde bazı pazarlama araştırmalarında daha yaygın kullanılarak popülaritesini arttırmıştır. Bu araştırmaların içeriğinden [...]

Reklam Etkinliğini Araştırmada Nöropazarlama Kullanımı

2017-06-19T18:44:51+00:00 Haziran 19th, 2017|Neuroscience|

Nöropazarlama'nın en etkin kullanım alanlarından biri reklam etkinliği araştırmalarıdır. Blog yazılarımızdan bir öncekinde Sayın Yrd Doç Dr. Pınar Bacaksız nöropazarlamada kullanılan analiz cihazlarının neler olduğuna ilişkin kısa bilgiler vermişti. Bu makaleyi gözden kaçırmış olanlar buraya tıklayarak ulaşabilirler. Pınar Bacaksız’ın bahsettiği analiz cihazlarından reklam etkinliği çalışmalarında en çok kullanılanları EEG ve Eye Tracking yöntem ve cihazlarıdır. Bu [...]