admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 12 blog entries.

Eylül 2017

GÖZ İZLEME (EYE TRACKING)

2017-09-08T06:12:18+00:00 Eylül 8th, 2017|Neuroscience|

Neuromarketing araştırma yöntemlerinden biri olan göz İzleme - ya da İngilizce adıyla eye-tracking (ET) birçok araştırma alanında, özellikle kolay kullanım testlerinde, okuma araştırmalarında, tüketici karar verme süreç araştırmalarında, problem çözmede ve dil psikolojisi alanlarında gitgide daha fazla kullanılan bir yöntemdir. Eye-tracking, 1900’lü yılların ortalarından beri uluslararası araştırma girişimlerinde etkili olmuştur. Bu çalışmanın ilk örneklerinden biri, [...]

Ağustos 2017

NÖROPAZARLAMA VE SUBLİMİNAL ALGI OLGUSU

2017-08-03T21:23:38+00:00 Ağustos 3rd, 2017|Neuroscience|

Çevre, insanlar, nesneler, kokular, sesler, hareketler, tatlar ve renkler gibi dış uyarıcıların gözlemlenmesi ve çok sayıda deneyimin etkisiyle öznel bir yapıyla oluşan her çeşit duyusal etkileşim algıyı oluşturmaktadır. Beş duyu ile algılamanın yanı sıra bir de, kişilerin bilinçli olarak farkına varamadığı ve farkında olmadan etki altında kaldığı bir takım uyarıcıları algılaması, subliminal (bilinçaltı) algısını oluşturmaktadır. [...]

Temmuz 2017

İnsan Kaynakları Yönetiminde Nörobilim Araştırmaları

2017-07-24T12:44:56+00:00 Temmuz 24th, 2017|Neuroscience|

Nörobilim temelli araştırmaların sadece pazarlama üzerine olmadığı, ekonomi, insan kaynakları ve benzeri konularda da kullanım alanı olan multidisipliner bir yapısının olduğundan geçmiş blog yazılarımızda bahsetmiştik. Son zamanlarda nörobilim temelli araştırmalar insan kaynakları alanında da pazarlamada olduğu kadar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Nörobilimde kullanılan araştırma teknikleri bize müşterilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oldukları gibi çalışanlarımızı da daha iyi anlamamıza [...]

Yönetim Biliminde Multidisipliner Bir Alan Nörobilim

2017-07-19T15:04:34+00:00 Temmuz 19th, 2017|Neuroscience|

Yönetim ve Örgüt Biliminin (Management and Organisation) içinde yer alan örgütsel davranış (organisational behaviour) kurumların örgüt kültürlerinin oluşmasında belirleyici bir parametredir. Örgütsel davranışın çalışma ve araştırma alanı; örgüt içindeki bireylerin gruplarla ve diğer örgüt çalışanlarıyla etkileşimini ve davranışsal etkilerini araştırmaktır. Örgütsel davranış çalışmalarında temel amaç; örgüt içindeki grupların iç ve dış çevre içerisinde ve örgütün [...]

Pazarlamacılar için Nöropazarlama Neden Önemlidir?

2017-07-14T05:11:32+00:00 Temmuz 14th, 2017|Neuroscience|

Genel olarak, nöro-bilimsel yöntemlerin satın alma faaliyeti esnasında tüketici davranışını ve karar verme sürecini incelemek, satın alma kararlarındaki psikolojik fenomen ve hisleri daha iyi anlamak ve reklam, tüketici yarışmaları ve ürün yerleştirme gibi pazarlama fenomenlerinin altındaki nöro-biyolojiyi analiz ederek etkinlikleri konusunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapmak için kullandıklarını daha önceki blog yazılarımızda belirtmiştik. Ancak, temel [...]

Nöropazarlamanın Gücü

2017-07-11T20:11:52+00:00 Temmuz 11th, 2017|Neuroscience|

Pazarlamada kuvvetler dengesinin müşteri lehine hızla değiştiği bir dönemde sinirsel tanı enstrümanlarının müşteri davranışlarını araştırmada kullanılmaya başlaması önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sayede müşterinin ya bize yalanlar söylediği ya da bizim duymak istediğimizi düşündüğü şeyleri söylediği sonu gelmeyen pahalı araştırma gruplarına hoşçakal denilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bu enstrümanlar, en kararlı deneğin bile kendisinin kritik bilinçaltı güdülerini [...]

Nörobilimin İnterdisipliner Yapısı

2017-07-10T17:40:48+00:00 Temmuz 10th, 2017|Neuroscience|

Nörobilim, sinir siteminin davranış ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojinin bir dalı olarak değerlendirilebilecek Nörobilim günümüzde tıp, biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, fizik, psikoloji, pazarlama ve benzeri birçok bilim alanlarıyla bir arada çalışabilen interdisipliner bir kimlik kazanmıştır. Merkezi ve peroferal sinir sistemi, beyin, nöron, elektriksel potansiyeller, sinaptil bağlantılar, nörotransmiterler, nöral ağlar, sinir [...]

Haziran 2017

POPÜLER NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

2017-06-23T14:36:26+00:00 Haziran 23rd, 2017|Neuroscience|

Günümüzde birçok şirket reklam, promosyon, ambalaj, slogan gibi çok sayıda pazarlama aktivitesine yıllık 300 milyar dolardan fazla bütçe ayırmaktadır. Ancak bu aktivitelerin ne kadarının istenilen amaca ulaştığını tahmin edebilmek oldukça güçtür. Tüketici davranışını anlamayı ve algı oluşumunu çözümlemeyi hedef almış olan nöropazarlama teknikleri günümüzde bazı pazarlama araştırmalarında daha yaygın kullanılarak popülaritesini arttırmıştır. Bu araştırmaların içeriğinden [...]

Reklam Etkinliğini Araştırmada Nöropazarlama Kullanımı

2017-06-19T18:44:51+00:00 Haziran 19th, 2017|Neuroscience|

Nöropazarlama'nın en etkin kullanım alanlarından biri reklam etkinliği araştırmalarıdır. Blog yazılarımızdan bir öncekinde Sayın Yrd Doç Dr. Pınar Bacaksız nöropazarlamada kullanılan analiz cihazlarının neler olduğuna ilişkin kısa bilgiler vermişti. Bu makaleyi gözden kaçırmış olanlar buraya tıklayarak ulaşabilirler. Pınar Bacaksız’ın bahsettiği analiz cihazlarından reklam etkinliği çalışmalarında en çok kullanılanları EEG ve Eye Tracking yöntem ve cihazlarıdır. Bu [...]

Nöropazarlama Araştırmalarındaki Yardımcılar

2017-06-12T10:53:53+00:00 Haziran 12th, 2017|Neuroscience|

Nöropazarlama araştırmaları, tüketicilerin fiziksel tepkilerini yani bedensel sinyalleri ve beyin sinyallerini anlamlandırarak, tüketicilerin bilinçaltında oluşan algılarını ve tutum bileşenlerini anlamayı hedeflemektedir. Bu sayede işletmeler için doğru hedef kitleyi yakalamak ve anlamak, kendi algı haritalarını oluşturabilmek ve ürünlerini tüketicinin zihninde doğru bir biçimde konumlandırabilmek daha olanaklı hale gelmektedir. Bu araştırmalar yapılırken kullanılan teknikler ve araçlar tüketicileri [...]