Kuş Bakışı Nöropazarlama

Kuş Bakışı Nöropazarlama

Nörobilim ve pazarlama disiplinlerini bir araya getiren Nöropazarlama, marka ve ürün algısının oluşumunu, duyusal anlamda açığa çıkaran ve bilinçaltının derinliklerinde bir rehber görevi gören interdisipliner bir kimliktir.

Nörobilim, asıl amacı sinir sisteminin araştırılması ve incelenmesine dayanan, tıp, kimya, biyoloji, psikoloji, pazarlama gibi çok farklı disiplinleri bir araya getirerek, birtakım hayati ihtiyaçların çözümüne ışık tutabilecek yöntemlerin bulunmasını sağlamak için geliştirilen interdisipliner kimliğe sahip bir bilim dalıdır. Genellikle nörolojik ve psikiyatrik hastaların genetik bozuklukların ya da moleküler kökenlerin anlaşılması ve etkin tedavilerin geliştirilmesi nörobilimin araştırma konuları ve kullanım sahası içindedir. Ancak günümüzde bu konular sağlık alanından daha farklı bir boyuta sıçrayarak, duyuların ve algı oluşumunun incelenebilirliği çerçevesinde işletmeler ve pazarlamacıların dikkatini çekmiş ve onlar içinde önemli bir alan haline gelmiştir.

Bu noktada tüketici davranışlarını daha net anlayabilmek, tüketicilerde seçim, karar verme ve satın alma süreçlerini yönetebilmek, ürün ve marka algılarını, bununla birlikte tutum oluşumunu belirleyebilmek adına pazarlama disiplini ile nörobilim ortak bir çalışma içerisine girerek nöropazarlama kavramını gündeme getirmiştir. Reklamların dikkat çekiciliği ve hatırlanabilirliği, ürün tasarımlarının akılda kalıcılığı, ambalaj görselliğinin etkisi, medya araçlarının kullanılabilirliği, fiyat-algı oluşumu ilişkisi, konumlandırma ve ürün yerleştirme etkinliği gibi konular nöropazarlamanın araştırma alanı içindedir. Bu alan içerisinde özellikle algı oluşumu önem arz etmektedir. Algı, çevreyi ve insanları gözlemlerken, renk, görüntü, ses, koku, tat ve hareketlerin fark edilmesi yani dış dünyadaki somut/soyut nesnelerden beş duyumuz tarafından alınan duyumları yorumlayarak anlamlı hale getirme sürecidir. Bireyin neyi nasıl göreceği ve algılayacağı, hangi görüntüleri algılayıp hangilerini algılayamayacağı, duyusal olarak algıladığı görüntülere ne tür anlamlar ve değerler yükleyeceği, büyük ölçüde onun bilgi birikimi ve yaşam deneyim alanıyla ilişkilidir. Örneğin, Kahvenin kokusu, araba gürültüsü, güneş ışığının parlaklığı, kedinin yumuşaklığı gibi deneyimler, insan vücudunda bir takım kimyasal değişimlere yol açarak, farklı algılar yaratmaktadır. Bu açıdan nöropazarlama bu kimyasal oluşumlara odaklanarak, farklı araçlar (Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazı, Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) cihazı, Difüzyon Tensör Görüntüleme (DTI) cihazı, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) cihazı, Kızılötesi Spektroskopisi (NIRS) cihazı, Sabit Hal Tipografisi (SST) cihazı, Bilgisayarlı Tomografi (CT), Manyetoensefalografi (MEG) cihazı, Elektro Beyin Grafisi (EEG) cihazı, Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS) cihazı, Ses Perdesi Analizi (VPA) cihazları, galvanometre ve göz izleme araçları) yardımıyla çeşitli araştırmalar yapmakta ve ürünlerin doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyat ve miktarlarda üretilmesi için yol gösterici bir rehber niteliği kazanmaktadır. Duyuların yarattığı bu etkileri anlamak işletmeler için son derece önemlidir. Mağazalarda kullanılan görselliğin belirlenmesi, hangi renklerin kullanılacağı, hangi müziğin çalınacağı, raf düzenlerinin nasıl konumlandırılacağı gibi faktörler bu araştırmalarla belirlenebilir. Yine aynı şekilde ambalaj tasarımlarında da, mat mı yoksa parlak renkli bir görüntünün seçileceği, dokusunun ne olacağı, boyutu ya da etiketlerinin tasarımı gibi unsurların seçiminde yol gösterici olabilmektedir.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ

2017-06-05T09:40:48+00:00 Haziran 5th, 2017|Neuroscience|0 Comments

Leave A Comment