İşbirliklerimiz

İşbirliklerimiz 2017-05-09T19:03:39+00:00

The International Management Development Association

Uluslararası işbirlikleri sayesinde International Management Development Association (IMDA), ileri düzey uluslararası iş sertifika ve diploma programları geliştirmektedir. Bunlar, çok uluslu çevrenin derinlemesine anlaşılmasını sağlamak ve günümüz uluslararası pazarında rekabet edebilmek için gerekli olan becerileri sağlamak üzere tasarlanmaktadır. 1987’de kurulan IMDA; akademisyenler, uygulayıcılar ve her seviyedeki kamu politikası belirleyicileri için mesleki büyüme ve fırsatlar sağlama hedefiyle fikir alışverişinde bulunmak için kurulan disiplinler arası ve küresel bir platform sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası alanda tanınmış profesyonel bir kuruluştur. Yönetim bilginleri, araştırmacıları, işyeri uygulayıcıları ve kamu politika belirleyicileri, üyeliği oluşturan beş kıtadan çok çeşitli disiplinleri, sektörleri ve endüstrileri temsil etmektedir. IMDA’nın misyonu; bilgi aktarımı, öğrenme, işbirliği ve personel değişimi yoluyla küresel yönetim gelişiminin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Dünya Çapındaki Üniversitelerle İşbirliği

IMDA, uluslararası düzeyde yönetim yeteneği geliştirme misyonu ile uyumlu olarak, kuruluşlara ve üniversitelere, yönetim eğitimi ihtiyaçlarında yardımcı olmaya odaklanmış bir dizi sertifika ve diploma programının geliştirilmesini üstlenmiştir. IMDA sertifikası veya diploması kavramı, International Management Development Association’nın uzmanlığı ve kaynakları ile kuruluşların yanı sıra dünya çapındaki yüksekokulların ve üniversitelerin kaynaklarını da arttırmaktır. IMDA, dünya çapındaki üniversitelerde ve temel uluslararası alanlarda yönetim sağlamak için eğitim kurumları ve özel eğitim şirketleri ile ortaklık yapmaktadır.

Sertifikaların ve diplomaların dersleri, dünya çapında seçilen IMDA üyeleri ve uluslararası üniversite öğretim üyeleri tarafından işbirliği içinde yapılmaktadır.

Okan Üniversitesi

Türkiye’nin en genç ve en dinamik üniversitelerinden biri olan Okan Üniversitesi, 1999 yılında Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı tarafından kurulmuştur ve 2003-2004 yılları arasında akademik hayatına başlamıştır. 2006-2007 akademik yılından itibaren hızla büyümekte olan üniversite, yeni ve modern Akfırat kampüsünde yer almaktadır. Şu an itibariyle sekiz fakültede, iki meslek yüksekokulunda ve üç lisansüstü birimde 63 lisans, 41 yüksek lisans ve 13 doktora programına ulaşmıştır.

“İş Yaşamına En Yakın Üniversitesi” mottosuna uygun olarak Okan Üniversitesi, kendi alanlarında uzman olan akademik personeller istihdam ederek, eğitime çağdaş bir yaklaşım benimseyerek ve öğrencilerin ilköğrenim yıllarından itibaren, öğrencileri iş hayatına hazırlayan uygulamaya yönelik çalışmalara odaklanarak teori ve pratiğini etkin bir şekilde birleştirmektedir. Gerçekten de, 2006-2007 akademik yılında diplomaları ile ilk mezunlarını vermekten gurur duyan üniversite, ilk mezun sınıfındaki her üyenin istihdama katılmasından dolayı mottosundaki sözünü tutmayı başarabilen ender üniversitelerden biri olmuştur.

Işık Üniversitesi

1996’da kurulan Işık Üniversitesi günümüzde 5 fakültesindeki 35 programı ile lisans, 2 yüksekokulundaki 21 programı ile önlisans, Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri Enstitüleri’ndeki 22 yüksek lisans ve 5 doktora programlarıyla lisansüstü ve Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim olanağı sunmaktadır.

Feziye Mektepleri Vakfı’nın 131 yıldan beri gelen kültürü temel alınarak inşa edilen Işık Üniversitesi, sağlam çalışanları ve ileriye dönük idaresi ile iş dünyası ve akademik çevrelere yarının kaliteli eğitim almış kişilerini, vizyon sahiplerini ve fikir liderlerini hazırlamaktadır.

Işık Üniversitesi; çağdaş gereksinimleri karşılayabilecek nitelikteki altyapı, derslikler, yurtlar, kütüphaneler, sosyal tesisler, spor tesisleri ve sanat galerisi ile tabiatın kucağında fakat kent merkezinden uzak olmayan bir konumda 490.000 metrekarelik alanı kapsayan Şile Kampüsü ve kent içindeki Maslak Kampüsü ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Fakültesi, Yüksekokullar, Sürekli Eğitim Merkezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Maslak Kampüsü’nde; bunların dışında kalan fakülte ve birimler ise Şile Kampüsü’nde bulunmaktadır.